” Masallı Folklor Őrnəkləri “kitabının III cildi təqdim olundu

Baş səhifə

Mayın 30 -da Masallı rayon Gənclər evində” Masallı folkloru őrnəkləri”3-cű cildinin təqdimat mərasimi keçirilib.

Masallı rayin Icra Hakimiyyətinin,”Regional Hűquq və Iqtisadi Maarifləndirmə” Ictimai Birliyinin birgə təşkilatçılıgı ilə keçirilən tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nűmayəndələri,o cűmlədən QHT və KIV  nűmayəndələri,yazarlar,műəllimlər,gənclər,habelə Bakıdan gəlmiş ziyalılar iştirak edib.Tədbir Masallı şəhidlərinin xatirəsinə saygı duruşu vəAzərbaycan Dővlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Tədbirin aparıcısı-MM Mədəniyyət Komitəsinin exsperti şair-publisist Əkbər Qoşalı giriş sőzű sőyləyərək,may ayına təvafűq edən őnəmli tarixi hadisələrdən,o cűmlədən Xalq Cumhuriyyətinin elanının,Űmummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının məhz bu aya dűşməsindən sőz açaraq folklora,ədəbiyyata,űmumən mədəniyyət və sənətə dővlət qaygısından danışıb.Ə.Qoşalı vurgulayıb ki,o,Xalq Cumhuriyyətimizin və Űmummilli liderin adını təsadűfən çəkməyib:çűnki xalq yaradıcılıgının sosial mədəni və ictimai -mənəvi aspektlərinin őyrənilməsi folklorşűnaslıq elmimizin qarşısında duran gűncəl problemlərdəndir.Folklorşűnaslıgın bir elm sahəsi olaraq yarandıgı,təşəkkűl tapdıgı ,XIX-XX yűzillərin bőyűk hissəsi dővlətimizin műstəqil olmadıgı,deməli,milli humanitar faşizmin də necə deyərlər,hűrriyyətə qovuşmadıgı dőnəmlər olub.1918-20-ci illəri çıxmaq şərti ilə,belə bir imkan bir də 1991-ci ildən sonra yaranıb.Biz műstəqil olmadıgımız dőnəmlərdə də fədakar xidmətləri ilə seçilən istiqlal şəhidləri olmuş műmkűn olanı çatdıra bilmiş,necə deyərlər ocagı sőnməyə qoymamış elm xadimlərimizi rəhmətlə anırıq!Alimlərimiz vurgulayır űmidvaram ki sizlər də bőlűşərsiniz ki,folklorşűnaslıgımızda yeni keyfiyyət mərhələsi XX-ci yűzilliyin 70-ci illərində başlayıb.Aydındır ki bu keyfiyyət dəyişikliyi respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə milli – mənəvi dəyərlərə arxa dayaq olan,Űmummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx baglıdır.Məhz onun polad iradəsi,cəsarəti,uzaqgőrənliyi,ideyaları və təşəbbűskarlıgı əsasında milli mədəni mirasın őyrənilməsinin əlverişli yolları tapıldı:araşdırma, təblig və tərənnűm işi műmkűn olan ən yűksək səviyyəyə qaldırıldı.”

Masallı rayon Icra Hakimiyyətinin başçısı Araz Əhmədov və tanınmış folklorşűnal alim Prof.Dr.Fűzuli Bayat,filologiya űzrə fəlsəfə doktoru Aynur Ibrahimova tədbirin ,eləcə də kitabın məna-mahiyyəti haqda çıxış etdikdən sonra təşkilatçı qurumlar adından “Regional  Hűquq və Iqtisadi  Maarifləndirmə”Ictimai Birliyinin sədri (RHIMIB)Arzu Bagırova çıxış edib.

Arzu Bagırova rəhbəri oldugu ictimai birliyin mədəniyyət sənət layihələrindən sőz açıb,çoxsaylı nəşrlərlə çıxış etdiyini bildirib.

O,Ůmummilli Liederin  şəxsi nűfuzu,uzaqgőrənliyi,dərin bilikləri sayəsində milli -mənəvi irsin őyrənilməsinin bőyűk ugurla davam və inkişaf etdirildiyini,mədəni irsin qorunması,insanların mənəviyyatının yűksəldilməsi,gənc nəslin tərbiyyəsi vətənpərvərlik vë başqa əməli çalışma sahələrində tərəqqi əldə edildiyini vurgulayıb.

Heydər Əliyevin adı ilə sıx baglı olan mənəvi quruculuq dőnəmini şərh edən Arzu xanım Bagırova bunun əslində alimlərin işi oldugunu,və çox yaxşı ki alimlərimizin də bu mővzuya biganə qalmadıgını vurgulayıb,művaciq kitabların nəşr edildiyini deyib.O Masallı Folkloru” çoxcildliyini də yuxarıda vurgulanan fikirlər  işıgında şərh edib.  Arzu Bagırova çıxışının sonunda, Masallı Rayon Icra Hakimiyyətinə,AMEA folklor Institutuna,sőzűgedən kitabda əməyi keçən hər kəsə,őzəlliklə műəlliflərə kőnűl dolu təşəkkűrűnű yetirib:”Bu tədbirin təşkilinə mənəvi dəstək gőstərən bűtűn kőnűl dostlarına ,buraya təşrif buyurdugunuza gőrə  sizlərin hər birinizə təşəkkűr edirən Çox sagolun”!

Arzu Bagırova Masallı rayon Icra Hakimiyyəti  başçısı Araz Əhmədov və folklorşűnas alim Prof.Dr Fűzuli Bayata RHIMIB plaketi və rəmzi hədiyyələr təqdim edib.

Tədbirin bədii bőlűműndə yerli folklor qrupu çıxış edib.

.

Spread the love

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir