PARADOKS

AKTUAL

SINA, YAR MƏNİ

3-03-2019, 00:03
  •     
  • Mədəniyyət |
  •  Oxunma: 788

SINA, YAR MƏNİ SINA, YAR MƏNİ

Hər daşın altında üzü sərt yatar,
Nə ahım yetişər, nə ünüm çatar,
Dünya gərdişini tərsinə qatar,
İmtahan eyləyib sınayar məni.

Sənsizliyi qabiq-qabıq soymuşam,
Könlümə adını yazıb oymuşam,
Gülüm, düşünmə ki, səndən doymuşam,
Sən də imtahan et, sına, yar məni.

Dilim acı olar, batar günaha,
Yaxşılıq azalar, çatar günaha,
Alıb səvabları qatar günaha,
İmtahan eyləyib sınayar məni.

Xəyalın köz olar, yaxar qəlbimi,
İncidər qəlbimi, sıxar qəlbimi,
Əgər inanmırsan, çıxar qəlbimi,
Sən də imtahan et, sına, yar məni.

Rəhim Mehnət


SOSYAL MEDYADA BİZİ İZLƏYİN

YUXARI