PARADOKS

AKTUAL

HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR

21-09-2018, 22:51
  •     
  • Mədəniyyət |
  •  Oxunma: 689

HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR  ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR
ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR

Sevir vətənini, sevir yurdunu,
Dostu, silahdaşı seçdi ordunu,
Hamı alqışlayır vətən oğlunu ,
HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR,
ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR

Əsgər anasıdır Ana Mehriban,
Bacısı Arzu həm, Leyla ona can,
İlham Əliyevin qəlbi çıraqban
HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR ,
ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR

Hünəri boyuna biçilibdi tən,
Ən böyük sevgisi bu ana vətən,
Necə qürurludur, o necə də şən ,
HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR,
ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR.

Qələbə bayrağı onun əlində ,
Zirvəyə sancacaq O Xankəndində,
Göylərə ucalıb doğma elində,
HEYDƏRİN ADINI DAŞIYIR HEYDƏR
ŞƏRƏFLİ ÖMRÜNÜ YAŞIYIR HEYDƏR

YASƏMƏN QƏYYUMLU


SOSYAL MEDYADA BİZİ İZLƏYİN

YUXARI